Britský umelec

Iain Faulkner, 1973 ~ britský štýl

Pin
Send
Share
Send
Sendškótsky Obrazy Iaina Faulknera sa zaoberajú zobrazením silných a mocných obrazov, ktoré sa spoliehajú na vizuálny vplyv, pretože je to len zriedka akékoľvek rozprávanie. Ide o zachytenie pokojných a kontemplatívnych momentov, intímnych výmen, samoty, niekedy melanchólie, zvýšenej ich rezonancie použitím chiaroscura.

Faulknerovo použitie tejto techniky poskytuje ostrý kontrast medzi svetelným zdrojom a často tmavou tonalitou nachádzajúcou sa v jeho obrazoch. V každodenných témach je ticho, ktoré vyjadruje zmysel pre vnútornú reflexiu. Toto je zvýraznené formalitou jeho mladých samo-rytých postáv a zdôraznených svetlom a tieňmi, ktoré posilňujú ich emocionálne odlúčenie.
Jeho kresby dreveným uhlím, ktoré boli prvýkrát uvedené na Faulknerovej výstave, sú dôkazom jeho kreslenia; jeho povedomie a uznanie prvoradého významu kreslenia a kontroly tónu a odlupovania vrstiev farby, čím sa odhaľuje pohľad na jeho tvorivý proces.

Pin
Send
Share
Send
Send