Symbolizmus Umenie Hnutie

Oleg Supereco, 1974 | Renesančný maliar


Oleg Supereco * je ruský maliar *, ktorého produkciu pochválili niektorí kritici ako nový Michelangelo * a Raphael * .Supereco sa narodil v Moskve a dnes žije v Taliansku.Pre životopisné poznámky -v angličtine a taliančine- a ďalšie práce Supereco pozri:
Oleg Supereco, 1974 | Symbolický / renesančný maliar ➻
Oleg Supereco, 1974 | Maliarstvo v Benátkach ➻