Taliansky umelec

Claudio Bonanni, 1960 | Impresionistický Seascape maliar

Claudio Bonanni sa narodil v Tivoli v Ríme 29. septembra 1960. V rokoch 1980-1986 navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Ríme, potom sa presťahoval do Paríža, aby študoval maľbu pod vedením Pio Santiniho z Tivoli, presťahoval sa do Francúzska päťdesiat rokov predtým. Tu prehĺbil poznanie impresionistov, predovšetkým Pissarra.

Čítajte Viac